man bij dokter

PAGO & PMO

Het verschil tussen het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) ligt in de context waarin ze worden gebruikt en de doelstellingen die ze nastreven

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

PAGO richt zich op het monitoren en bevorderen van de gezondheid van werknemers in relatie tot de werkzaamheden en op basis van de in de RI&E vastgestelde gezondheidsrisico’s in relatie tot de werkzaamheden

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

PMO is een bredere term die verwijst naar een medisch onderzoek dat gericht is op het identificeren van risicofactoren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid

Alles over PAGO en PMO

Hoewel er enige overlapping is tussen PAGO en PMO, vullen ze elkaar aan op de volgende manieren:

 • PAGO is specifiek gericht op de werk gerelateerde gezondheidsrisico’s en het voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Het richt zich op de gezondheidsaspecten die verband houden met het specifieke werk en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, lawaai, ergonomische risico’s, enz.
 • PMO daarentegen is breder van opzet en richt zich op het algemene welzijn van individuen, zowel op het werk als daarbuiten. Het kan zich richten op verschillende gezondheidsaspecten, zoals leefstijl, voeding, mentaal welzijn, enz. PMO biedt een bredere kijk op de gezondheid van de werknemers en kan ook bijdragen aan het bevorderen van een gezonde werkomgeving

Doorlooptijd

De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal deelnemers aan en de keuze voor aanvullende onderzoeken.

Kosten

Wij maken altijd een offerte op maat, waarin de gemaakte afspraken over de uitvoering en de kosten zijn opgenomen.

PAGO en PMO op maat

Wij maken deze keuring op maat voor jouw organisatie en voeren deze uit. Wij stellen bijvoorbeeld een vragenlijst op voor jouw medewerkers die toegespitst is op de gezondheidsrisico’s die vastliggen in jouw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Aan de hand van de resultaten van het onderzoek geven wij jou advies over hoe je de specifieke klachten bij jouw werknemers kunt verminderen. En daarmee ziekteverzuim kunt voorkomen.

In company

Wil je dat onze keuringsarts naar jouw bedrijf komt? Dat kan ook bij Alpina@Work. Neem contact op met ons voor een offerte op maat.

Het onderzoek

De bedrijfsarts adviseert over de inhoud en frequentie van het PAGO. Afhankelijk van de functie van je medewerker wordt bekeken welke onderzoeken er in de PAGO worden verricht. Bijvoorbeeld in de bouw ligt de nadruk in dit onderzoek op de rug en de ledematen. Onze bedrijfsarts kan zo eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen ontdekken.

Mogelijke onderzoeken voor je medewerkers

 • BMI
 • bloeddruk
 • ECG
 • longfunctie
 • oog- en gehooronderzoek
 • urine- en bloedonderzoek

De vragenlijst en onderzoeksresultaten kunnen direct worden besproken. Na afloop ontvangt jouw medewerker in een persoonlijk adviesrapport de adviezen en resultaten.

Aanvullende acties en interventies

Het is mogelijk dat er aanvullende acties en interventies nodig zijn om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerker. Een PMO is immers een preventief instrument bedoeld om je medewerker te helpen om gezond te worden, maar ook om gezond te blijven. Indien nodig verwijst de arts of vitaliteitcoach jouw medewerker tijdens het adviesgesprek door naar een gerichte interventie, altijd in samenspraak met jou als werkgever.

Rapportage

Indien gewenst informeren wij je – door middel van een groepsrapportage – over de uitkomsten van het onderzoek. Om de individuele privacy van de deelnemers te waarborgen is een groepsrapportage mogelijk vanaf 15 deelnemers. Het rapport laat de belangrijkste bevindingen uit de onderzoeken zien. Daarnaast geven wij je advies over preventieve maatregelen die je kan nemen om gezondheidsrisico’s te verminderen. Wij helpen je graag bij het vertalen van deze adviezen naar praktische oplossingen.

Het resultaat

 • Jouw medewerkers ontvangen een persoonlijk advies op maat over hun gezondheidstoestand in relatie tot hun duurzame inzetbaarheid
 • Jij krijgt met behulp van een rapportage op groepsniveau inzicht in de mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te bevorderen. Aan de hand van onze adviezen kan je hier op organisatieniveau verbeteringen realiseren
 • Door het PMO te combineren met een PAGO worden beroepsziekten en arbeid gerelateerde aandoeningen voorkomen
 • Je bewaakt de gezondheid en vitaliteit van jouw medewerkers
 • Met behulp van het PMO bewaak, verbeter en vergroot je de inzetbaarheid van jouw medewerkers
 • Het verzuim binnen je bedrijf neemt af, zodat ook de verzuimkosten verminderen
vrouw en man kijken op smartphone in kantooromgeving

Direct regelen of meer informatie nodig?

Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 000 83 15.

Ook kan je een e-mail mail sturen aan [email protected] of vul het contactformulier in.

Naar contactformulier

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op