mensen rond een tafel in een kantoor
Home Onze diensten Eigenrisicodrager Ziektewet

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet.

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, moet je zelf het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. Ook betaal je in dat geval de uitkering.

Wij kunnen dit met onze expertise voor jou overnemen en de kosten zo laag mogelijk houden.

Alles over het eigenrisicodragerschap

Om grip te houden op verzuim, kiezen veel werkgevers ervoor om het ZW-risico (maar ook de loondoorbetalingsverplichting en het WGA-risico) te verzekeren bij ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren. Door een geïntegreerde aanpak zorgt Alpina@Work er samen met Mandaat Assuradeuren voor dat zowel de begeleiding, de re-integratie en de financiële verplichtingen voor jou worden opgepakt of overgenomen.

Als uitvoerder voeren wij alle wettelijke verplichtingen van het eigenrisicodragerschap voor je uit, inclusief de uitbetaling van uitkeringen. Hierbij sturen wij actief op duurzame werkhervatting van jouw zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemer en zien wij erop toe dat hij/zij zich hier maximaal voor inspant. Wij nemen dus niet alleen de uitvoering van je over, maar begeleiden de ex-werknemer ook terug naar werk.

Zo kunnen wij in bepaalde gevallen interventies financieren voor werkgevers die ook een polis bij Mandaat Assuradeuren hebben. Onze aanpak biedt vaste contactpersonen, die samen met jou de regie voeren, vanaf de eerste ziektedag tot het moment dat de werknemer is gere-integreerd.

vrouw en man kijken op smartphone in kantooromgeving

Meer weten?

Bekijk hier onze flyer over dit onderwerp.
We komen je graag uitleggen hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen bij je eigenrisicodragerschap.

Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer 088 000 83 15. Ook kan je een e-mail mail sturen aan [email protected] of vul het contactformulier in.

Naar contactformulier

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op