Over Alpina@Work

‘Wij willen méér doen dan simpelweg bieden wat de wet of de opdrachtgever vraagt’

Bijdragen aan het succes van ondernemers door het werkende leven van hun medewerkers te verbeteren. Dat is in een notendop waar Alpina@Work voor gaat en voor staat. Tom Ikink en Tammy Koolen vertellen hoe dit nieuwe bedrijf de krachten van meerdere succesvolle arbodienstverleners samenbundelt in één onderneming. ‘Producten en diensten die het succes van de klant werkelijk centraal stellen, ontstaan niet in een vacuüm.’

Over de gesprekspartners

  • Tom Ikink is directeur Inkomen, Leven, Arbo en Re-integratie bij Alpina Group.
  • Tammy Koolen is directeur van Alpina@Work.

De wereld van verzuim- en arbodienstverlening is hard toe aan een opfrisbeurt, vinden Ikink en Koolen. Zij zien om zich heen te veel dienstverleners die meer bezig zijn met hun verdienmodel dan met de behoeften van werkend Nederland. ‘Het domein van HR, verzuim, vitaliteit, inzetbaarheid en hierop aansluitende verzekeringen telt veel wettelijke regels,’ zegt Koolen. ‘Die zijn er met reden, maar het is belangrijk om deze standaardnormen niet te verwarren met werkelijke menselijke behoeften in het dagelijks leven. Dienstverleners die binnen dit domein willen overleven, staan voor de uitdaging om optimale aansluiting te vinden bij wat ondernemers en hun medewerkers daadwerkelijk nodig hebben.’

Verder kijken dan wet en verdienmodel
‘Klanten zullen dienstverleners steeds kritischer beoordelen op wat zij toevoegen aan het succes van hun onderneming,’ vult Ikink aan. ‘En in een snel veranderende wereld is dit succes in toenemende mate afhankelijk van het aantrekken, verbinden en duurzaam inzetbaar houden van talentvolle medewerkers.’ Wie als dienstverlener goed met deze uitdaging wil omgaan, moet volgens hem in staat zijn om voorbij de wettelijke regels en het eigen verdienmodel te kijken. ‘In dit werkveld is goede dienstverlening altijd méér dan simpelweg bieden wat de wet of de opdrachtgever vraagt, of wat gunstig uitpakt voor de eigen portemonnee.’

Opdrachtgevers scherp houden
Goede dienstverlening omvat ook altijd méér dan alleen het verkopen van een verzekering, zegt Koolen. De kunst is volgens haar juist om proactief aan de slag te gaan met de onderliggende risico’s en hierbij steeds kritisch met de klant te blijven meedenken. ‘Je zult met specialistische kennis en kunde dicht bij en naast je opdrachtgever moeten staan, om hem waar nodig scherp te houden. Hierbij is het zaak om transparant te zijn over investeringen en opbrengsten. En om op het juiste moment aan te reiken wat voor het succes van je opdrachtgever noodzakelijk of verstandig is.’

Dicht bij klanten en partners staan
Producten en diensten die het succes van de klant centraal stellen, ontstaan niet in een vacuüm. Deze overtuiging is volgens Ikink en Koolen een van de basisgedachten achter Alpina@Work. Koolen: ‘Klantgerichte dienstverlening komt voort uit een scherp bewaakte bedrijfscultuur. En die is op haar beurt afhankelijk van een zorgvuldig ingerichte organisatiestructuur. Alpina@Work biedt landelijke dekking met een netwerk van vestigingen. Maar we doen dat wel met behoud van lokaal DNA, want wij moeten en willen dicht bij onze klanten en netwerkpartners staan.’

Nóg grotere slagkracht realiseren
Tegelijkertijd is de volledige dienstverlening wel heel bewust samengebracht in één onderneming, vertelt Ikink. ‘Dit stelt ons in staat om selectiever te zijn bij het kiezen van providers, en voor onze opdrachtgevers scherpere tarieven te realiseren. Samen realiseren we nóg grotere slagkracht.’ Bovenal zijn Ikink en Koolen ervan overtuigd dat in één huishouden volgens een gedeelde visie samenwerken meer waard is dan zelfs het scherpste externe service level agreement. Ikink: ‘Effectief sturen op gedrag doe je niet jaarlijks, maar iedere dag. En cultuur woont in het hart van een bedrijf, niet in het papier van contracten.’

Sturen op een cruciale succesfactor
Voor het belang van een gedeelde visie en cultuur verwijst Koolen naar de bijdrage die Alpina@Work wil leveren aan het succes van ondernemers. ‘De sleutel tot dat succes is dat wij er samen met ondernemers in slagen het werkende leven van hun medewerkers te verbeteren. Een effectieve aanpak op het gebied van HR, verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid is een cruciale succesfactor voor de totale bedrijfsvoering van iedere onderneming.’ Alpina@Work realiseert effectief risicomanagement daarom in de eerste plaats door op deze terreinen de best mogelijke dienstverlening te bieden, besluit Ikink. ‘Ons doel reikt verder dan het zo veel mogelijk beperken van de verzekeringskosten voor resterende risico’s. We willen ook risico’s beheersbaar te maken die zonder ingrijpen helemaal niet te verzekeren zijn.’

Laatst geüpdatet: 30-09-2022

Dat werkt beter.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op