Verzuimbegeleiding & re-integratie

Als jouw werknemer korte of langere tijd zijn werk niet kan uitvoeren door gezondheidsproblemen of een life event, dan spreken we van verzuim. Vervelend, want je hebt dan naast de zorgen ook jouw wettelijke verplichtingen. Wij weten precies wat er bij verzuim komt kijken en we begeleiden je graag.

Jouw wettelijke verplichtingen
Als het om verzuim gaat, ben je verplicht om aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Je moet bijvoorbeeld loon doorbetalen. En je moet een verzuimbeleid hebben. De Arbowet schrijft ook voor dat je je in geval van verzuim moet laten bijstaan door een deskundig persoon. Bijvoorbeeld een arbodienst of bedrijfsarts. Bij langdurig verzuim krijg je te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staat beschreven welke verplichtingen jij en je medewerker hebben met als doel de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Verzuimbegeleiding door Alpina@Work
Als arbodienst zorgen we dat je aan jouw wettelijke verplichtingen voldoet en begeleiden we je bij het omgaan met verzuim. Verzuim betekent namelijk niet altijd dat iemand ziek is. En ziek zijn betekent niet altijd dat iemand arbeidsongeschikt is. Dus als jouw werknemer thuis niet sneller herstelt dan op het werk, kan hij gewoon naar het werk komen. Ook als hij niet al zijn werk kan doen.

Onze aanpak
Verzuim is een belangrijk signaal dat we serieus nemen. Onze casemanager is de spin in het verzuimweb en houdt contact met de bedrijfsarts, jouw werknemer en jou. Samen werken we toe naar een duurzame terugkeer op de werkvloer als dat mogelijk is. We maken de werkplek als het even kan onderdeel van de re-integratie. Daarnaast weet onze casemanager precies aan welke wettelijke eisen je moet voldoen en zorgt hij dat het dossier voldoet aan alle wettelijke eisen. Kortom, een hele zorg minder voor jou!

Wil je meer weten over verzuimbegeleiding? Neem contact met ons op.

Laatst geüpdatet: 24-01-2023

Dat werkt beter.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op