man en vrouw kijken op een tablet

Onze diensten op een rij

Alpina@Work biedt verschillende diensten aan

 • Verzuimbegeleiding & re-integratie
 • Arbeidsgeneeskundig onderzoek
 • Preventie

Verzuimbegeleiding & re-integratie

 • Verzuimbegeleiding
  Als jouw werknemer korte of langere tijd zijn werk niet kan uitvoeren door gezondheidsproblemen of een live event, dan spreken we van verzuim. Vervelend, want je hebt dan naast de zorgen ook jouw wettelijke verplichtingen. We weten precies wat er bij verzuim komt kijken en begeleiden je graag.

Meer over Verzuimbegeleiding

 • Ziektewet
  Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Dat betekent dat, als een werknemer ziek uit dienst gaat, je zelf het recht, de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststelt. Ook betaal je in dat geval de uitkering. Wij kunnen dit voor jou overnemen en de kosten zo laag mogelijk houden.

Meer over Ziektewet

 • WGA
  Bij Alpina@Work staan wij onze klanten bij in het beheersen van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, is gedurende 12 jaar verantwoordelijk (zowel inhoudelijk als financieel) voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker. Om grip te houden op verzuim, kiezen veel werkgevers ervoor om het WGA-risico (maar ook de loondoorbetalingsverplichting en het ZW-risico) te verzekeren bij ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren. Door een geïntegreerde aanpak zorgt Alpina@Work er samen met Mandaat voor dat zowel de re-integratie als de financiële verplichtingen voor jou worden opgepakt of overgenomen.

Meer over WGA

Arbeidsgeneeskundig onderzoek

 • PMO
  De gezondheid van jouw medewerkers heeft invloed op hun productiviteit en arbeidsgeschiktheid. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) breng je in kaart hoe gezond en vitaal jouw organisatie is. Alpina@Work voert deze keuring graag voor je uit.

Meer over PMO

 • PAGO
  Als werkgever ben je vanuit de Arbowet verplicht een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. Een werknemer is niet verplicht deze te ondergaan, met uitzondering van bepaalde beroepsgroepen. Het PAGO richt zich uitsluitend op de werkrisico’s, die beschreven zijn in de RI&E van uw bedrijf. Doel van het PAGO is om de gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud en frequentie van het PAGO. Alpina@Work kan een PAGO voor je uitvoeren.

Meer over PAGO

Preventie

 • RI&E
  Elk werk brengt risico’s met zich mee. Als werkgever ben je verplicht om die risico’s zoveel mogelijk te beperken en om jouw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) geeft inzicht en is verplicht voor elke ondernemer met personeel. Voor het opstellen van een RI&E kun je bij ons terecht.

Meer over RI&E

 • Open spreekuur bedrijfsarts
  Het open spreekuur stelt je in staat om preventief naar de bedrijfsarts te gaan. Met de bedrijfsarts kan je problemen bespreken die te maken hebben met je gezondheid in de relatie tot je werk.

Meer over Open spreekuur bedrijfsarts

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op