WGA

Bij Alpina@Work staan wij onze klanten bij in het beheersen van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, is gedurende 12 jaar verantwoordelijk (zowel inhoudelijk als financieel) voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte medewerker.
Om grip te houden op verzuim, kiezen veel werkgevers ervoor om het WGA-risico (maar ook de loondoorbetalingsverplichting en het ZW-risico) te verzekeren bij ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren. Door een geïntegreerde aanpak zorgt Alpina@Work er samen met Mandaat Assuradeuren voor dat zowel de re-integratie als de financiële verplichtingen voor jou worden opgepakt of overgenomen.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld veel interventies (deels) financieren voor werkgevers die tevens een polis bij Mandaat hebben. Onze aanpak biedt vaste contactpersonen, die samen met u de regie voeren, vanaf de eerste ziektedag tot het moment dat de werknemer is gere-integreerd.

In ons WGA-team geven wij verzekerde werkgevers ondersteuning en advies bij het uitvoeren van hun WGA Eigenrisicodragerschap. Alles is gericht op het voorkomen van WGA-instroom, het beperken van de WGA schadelast en het bevorderen van WGA uitstroom. Praktisch betekent dit dat we werkgevers al in een vroeg stadium (vanaf de 26e week na ziekmelding) per individuele werknemer adviseren met als doel de WGA-instroom te beperken.

Als een werknemer toch instroomt in de WGA, dan beoordelen we de beslissing van het UWV op mogelijkheden voor bezwaar en beroep en voeren dit ook uit. Vanaf dat moment begeleiden we ook de ex-werknemer bij zijn/haar re-integratie naar passend werk of herstel en we onderzoeken of de hoogte en/of het soort uitkeringsrecht nog overeenkomt met de actuele situatie. Als de situatie is gewijzigd kunnen wij een herbeoordeling aanvragen bij UWV.

Geïnteresseerd? Neemt contact met ons op!

Laatst geüpdatet: 30-09-2022

Dat werkt beter.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op