Ziektewet

Om grip te houden op verzuim, kiezen veel werkgevers ervoor om het ZW-risico (maar ook de loondoorbetalingsverplichting en het WGA-risico) te verzekeren bij ons zusterbedrijf Mandaat Assuradeuren. Door een geïntegreerde aanpak zorgt Alpina@Work er samen met Mandaat voor dat zowel de begeleiding, de re-integratie en de financiële verplichtingen voor u worden opgepakt of overgenomen.

Als uitvoerder voeren wij alle wettelijke verplichtingen van het eigenrisicodragerschap voor u uit, inclusief de uitbetaling van uitkeringen. Hierbij sturen wij actief op duurzame werkhervatting van uw zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemer en zien wij erop toe dat hij/zij zich hier maximaal voor inspant. Wij nemen dus niet alleen de uitvoering van u over, maar begeleiden de ex-werknemer ook terug naar werk.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld interventies financieren voor werkgevers die tevens een polis bij Mandaat hebben. Onze aanpak biedt vaste contactpersonen, die samen met u de regie voeren, vanaf de eerste ziektedag tot het moment dat de werknemer is gere-integreerd.

Geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ons!

 

Laatst geüpdatet: 30-09-2022

Dat werkt beter.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op