man met doos die kantoor verlaat
Home Nieuws Een arbeidsconflict? Tijdig oplossen levert veel op

Een arbeidsconflict? Tijdig oplossen levert veel op

20 mrt 2024
3 min leestijd

Waar gewerkt wordt ontstaan conflicten. Dat hoort bij het mens-zijn, iedereen is immers verschillend. Conflicten zijn dus niet te voorkomen. Dan liever tijd en aandacht geven aan het oplossen ervan. Want daar is veel te winnen.

Wat is een arbeidsconflict?

In de STECR* Werkwijzer Arbeidsconflicten wordt een arbeidsconflict als volgt omschreven: “Twee individuen, één individu en een groep of twee groepen, binnen de grenzen van een arbeidsorganisatie, hebben een arbeidsconflict als tenminste een van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert.” Het is dus mogelijk dat een van de partijen een situatie als een arbeidsconflict ervaart, zelfs als de andere partij dit niet zo ziet.

Arbeidsconflict met een zieke werknemer

Als een medewerker zich ziek meldt vanwege een arbeidsconflict, is het belangrijk om eerst in gesprek te gaan met de medewerker. Als de medewerker blijft vasthouden aan de ziekmelding, plan dan een afspraak met de bedrijfsarts. Deze kan beoordelen of de medewerker daadwerkelijk ziek is om medische redenen. Bij arbeidsconflicten kunnen verschillende situaties ontstaan, zoals psychische klachten, ziekte in combinatie met een conflict of directe ziekmelding als gevolg van een conflict.

De Werkwijzer Arbeidsconflicten

Bedrijfsartsen volgen de Werkwijzer Arbeidsconflicten van Stichting STECR om arbeidsconflicten effectief aan te pakken. Het doel van deze werkwijzer is om arbeidsverzuim te beperken en een snelle re-integratie te bevorderen.

Snel handelen is cruciaal

Om arbeidsconflicten te voorkomen is heldere communicatie en een goede structuur essentieel binnen je organisatie. Als toch een conflict ontstaat, overweeg dan om een bemiddelaar in te schakelen zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Bij complexere situaties is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen, denk hierbij aan het inzetten van een mediator. Hoe eerder het conflict is opgelost, hoe minder schade er ontstaat. Schade in de vorm van duurzame ontwrichting van de relatie werkgever-werknemer of werknemer-werknemer. Ook kan een sluimerend conflict ervoor zorgen dat medewerkers zich niet langer veilig voelen binnen de organisatie.

Uitgangspunt is steeds om (potentieel) langdurig verzuim met alle bijkomende kosten zoveel als mogelijk te voorkomen. De investering op het inzetten van een mediator verdient zichzelf dan heel hard terug.

Hulp nodig?

Heb je behoefte aan hulp bij het oplossen van een arbeidsconflict binnen jouw bedrijf? Voor algemene vragen kan je terecht bij ons Klant Contact Center via 088 000 83 15 of e-mail [email protected]. Voor meer specifieke vragen kan je ook contact opnemen met je casemanager.

*Stichting Expertisecentrum Participatie (STECR) geeft richtlijnen over hoe bedrijfsartsen en andere arbo-professionals om moeten gaan met een ziekmelding van een werknemer die mogelijk verband houdt met een arbeidsconflict.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op